top of page

Ranger Ravi: Samen op Ontdekkingstocht
Diversiteit in de Natuur

geranimo-yKiLWMWquKE-unsplash.jpg
geranimo-yKiLWMWquKE-unsplash.jpg
geranimo-yKiLWMWquKE-unsplash.jpg

Welkom Leerkrachten!

Super dat jullie tijdens Paarse Vrijdag tijd maken om diversiteit in de natuur onder de aandacht te brengen. Bovenstaand het filmpje van Ranger Ravi dat de basis biedt voor de les samen met de lesbrief zoals gedeeld door COC. Onderstaand meer achtergrond informatie over de gekozen aanpak en mogelijke antwoorden op veel gestelde vragen. 

In deze docu-vlog leren kinderen op een toegankelijke wijze over de diversiteit in de natuur aan de hand van liefdesverhalen van verschillende dieren. Ranger Ravi, gespeeld door de Nederlandse acteur Kharim Amier, vertelt over de ontdekkingen die hij heeft gedaan in de natuur. Aan de hand van 5 dierenvoorbeelden wordt er over diversiteit en de staat van de natuur gesproken: 1) Leeuwen, 2) Dolfijnen, 3) Vossen, 4) Mieren en 5) Clownvissen. Het videomateriaal is zo interactief mogelijk opgesteld.

taylor-flowe-NTur2_QKpg0-unsplash.jpg

Veelgestelde vragen (& mogelijke antwoorden)

 • Vraag: Kunnen slakken (of twee andere diersoorten verliefd worden? 
  Mogelijk antwoord: Het antwoord hangt af van de betekenis van verliefdheid. Dieren kunnen in elk geval lange termijn relaties aan gaan. Verliefdheid komt door het stofje oxytocine. Oxytocine is een hormoon dat ervoor zorgt dat een band versterkt wordt. In het dierenrijk is dit stofje ook aanwezig, ook bij je hond of kat.
   

 • Vraag: Hoe flirten dieren?
  Mogelijk antwoord: Dieren flirten op hun eigen manier, en het gedrag kan variëren afhankelijk van de diersoort en de doelen die ze proberen te bereiken. Flirtgedrag bij dieren heeft meestal betrekking op het aantrekken van een potentiële partner voor de voortplanting. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe verschillende diersoorten flirten: 1) Zang en geluiden, 2) Dans en beweging, 3) Geurcommunicatie, 4) Lichaamstaal, 5) Cadeaus en voedsel en 6) Aanraking en fysiek contact 
   

 • Vraag: Wat is een safe space?
  Mogelijk antwoord: Een "safe space" is een omgeving of ruimte waarin individuen zich veilig, gerespecteerd, en geaccepteerd voelen, vooral wanneer ze te maken hebben met onderwerpen die gevoelig, controversieel, of emotioneel beladen kunnen zijn. Bepaalde manieren van werken kunnen daarvoor belangrijk zijn. Deze kunnen voorafgaand aan de les ook gedeeld worden, waaronder: 1) Elke mening telt, zo lang deze respectvol wordt gedeeld 2) Oordeel niet te snel, 3)Vragen zijn essentieel, samen antwoorden vinden ook 4) Geniet van de wonderen van de natuur (of niet)
   

 • Vraag: Kunnen twee mannen ook kinderen krijgen?
  Mogelijk antwoord: twee mannetjesdieren kunnen geen geboorte geven aan een dier. Zij kunnen echter wel kinderen groot brengen, dit is dan bijvoorbeeld van een 'geadopteerd' ei of een jong dat niet door de biologische ouders wordt opgevoed.
   

 • Vraag: Welke dieren worden nog meer bedreigd?
  Mogelijk antwoord: Ja helaas zijn er dan veel. Wetenschappers zeggen zelfs dat we in een zesde uitstervingsgolf zijn beland. De IUCN Rode Lijst is een uitgebreide informatiebron over bedreigingen, ecologische kenmerken en leefgebieden van dier- en plantensoorten. De lijst benoemt ook beschermingsmaatregelen die genomen kunnen worden om uitsterving tegen te gaan of te voorkomen. Recent uitgestorven dieren zijn onder andere: de Tasmaanse tijger, de Berberleeuw, de Gouden pad, de Caribische Monniksrob en de Balinese tijger
   

 • Vraag: Heeft transgender zijn met homo zijn te maken?Mogelijk antwoord: het zijn twee verschillende dingen, het een gaat over het geslacht waar iemand zich mee identificeert en het andere gaat over op wie iemand verliefd wordt. Het heeft met elkaar te maken omdat het beide een vorm van diversiteit is. 
   

 • Vraag: Wat is de invloed van de mens op het milieu?Mogelijk antwoord: De invloed van de mens op het milieu is aanzienlijk en heeft diverse negatieve gevolgen voor de planeet. Hier zijn enkele van de belangrijkste manieren waarop de mens het milieu beïnvloedt: klimaatverandering, luchtvervuiling, watervervuiling, ontbossing en verlies van biodiversiteit. Er worden inspanningen geleverd om de impact van de mens op het milieu te verminderen, zoals het bevorderen van duurzame energiebronnen, bosbeheer en milieuvriendelijke landbouwpraktijken. Mensen worden zich ook steeds bewuster van noodzaak om de negatieve gevolgen van menselijke activiteiten voor het milieu te verminderen en duurzamere levensstijlen te bevorderen om toekomstige schade te beperken.

Queer Ecologie - de onderliggende basis

Wat is queer ecologie? 

Tijdens Range Ravi’s Ontdekkingstocht staan liefdesverhalen en de gevoelswereld bij dier en mens centraal. De verhalen zijn gebasseerd op een Queer Ecologie. "Queer ecologie" is een interdisciplinair veld dat de intersectionaliteit onderzoekt van queertheorie en milieustudies. Het streeft ernaar onze kennis van zowel menselijke seksualiteit als ecologische kwesties uit te dagen en uit te breiden door te onderzoeken hoe maatschappelijke normen, identiteiten en machtsdynamieken onze relaties met het milieu beïnvloeden.

 

Hier zijn enkele belangrijke concepten en aspecten van queer ecologie:

 

Intersectionaliteit: Queer ecologie erkent dat de ervaringen van individuen met betrekking tot seksualiteit en gender verweven zijn met andere aspecten van hun identiteit, zoals ras, klasse en bekwaamheid. Het benadrukt het belang van het overwegen van deze intersecties bij het aanpakken van milieukwesties.

 

Kritiek op heteronormativiteit: Queer ecologie bekritiseert de heteronormatieve aannames die de basis vormen voor veel traditionele milieunarratieven. Het bevraagt het binair en hiërarchisch denken dat vaak mens-natuur relaties kenmerkt en daagt het idee uit dat heteroseksualiteit de natuurlijke of normatieve vorm van menselijke seksualiteit is.

 

Fluïditeit en diversiteit: Net zoals het de fluïditeit van gender en seksualiteit viert, benadrukt queer ecologie de diversiteit van de natuur en verwerpt het de notie van een vaststaande en onveranderlijke natuurlijke orde. Het erkent dat ecosystemen en soorten dynamisch zijn en onderhevig zijn aan verandering.

 

Sociale rechtvaardigheid en milieujustitie: Queer ecologie is vaak verbonden met sociale rechtvaardigheid en milieujustitiebewegingen. Het benadrukt hoe discriminatie en marginalisatie op basis van gender en seksualiteit samenvallen met milieurechtvaardigheidkwesties, zoals ongelijke toegang tot hulpbronnen of blootstelling aan milieugevaren.

 

Queer perspectieven op de natuur: Queer ecologie moedigt individuen aan om op manieren met de natuur en het milieu om te gaan die zijn gebaseerd op eigen ervaringen en identiteiten. Het daagt het idee uit dat er één "juiste" manier zou zijn om met de natuur om te gaan.

 

Queer ecologische activisme: Sommige individuen en organisaties binnen de queer ecologiebeweging houden zich bezig met milieubewustzijn en -activisme wat expliciet is gebaseerd op queer theorie en waarden. Dit kan het pleiten voor LGBTQ+-rechten binnen milieubewegingen omvatten of queer perspectieven integreren in natuurbeschermingsinspanningen.

 

Queer ecologie is een relatief nieuw en zich ontwikkelend veld dat put uit verschillende disciplines, waaronder milieukunde, filosofie, cultuurstudies en queer theorie. Het streeft ernaar onze kennis van de complexe en veelzijdige relaties tussen mensen, seksualiteit en de natuurlijke wereld uit te dagen en te verbreden.

bottom of page